Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek

Op 30 januari 2015 hebben 39 partijen in de Achterhoek gezamenlijk het Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek ondertekend. Doel van het Bondgenootschap is om in de komende 5 jaar ten minste 10% van de laaggeletterden in de Achterhoek te bereiken en hen een taal/schrijf aanbod te kunnen doen.

Het percentage laaggeletterden in de regio Achterhoek ligt met 13,1% boven het landelijk gemiddelde (11,9%). Het Achterhoekse percentage betekent dat zo’n dertigduizend inwoners in deze streek problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen, zodanig dat zij hierdoor niet volledig kunnen participeren in de samenleving.

De bondgenoten gaan zich inspannen om laaggeletterden op te sporen, door bijvoorbeeld baliemedewerkers van gemeenten en UWV, wijkteams te trainen om laaggeletterdheid te herkennen, door de Taalmeter in te zetten en door laaggeletterdheid uit de taboesfeer te halen.  

Bondgenoten zullen ook preventieve maatregelen te nemen, onder meer in samenwerking met bibliotheken, het Primair en Voortgezet onderwijs en het Graafschap College. Bondgenoten hebben beloofd ook te kijken naar hun eigen communicatie-uitingen (bedrijven,gemeenten, ziekenhuizen). Er zal op tenminste 2 plekken in de Achterhoek een Taalhuis worden ingericht, waar laaggeletterden zullen worden gematcht met het juiste taalaanbod. En er zullen vrijwilligers worden opgeleid om taalcursussen en voorleesactiviteiten uit te voeren.