Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek

Op 30 januari 2015 hebben 39 partijen in de Achterhoek gezamenlijk het Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek ondertekend. Doel van het Bondgenootschap was daarbij om in de eerstvolgende 5 jaar ten minste 10% van de laaggeletterden in de Achterhoek te bereiken en hun een passende cursus of andere activiteit te bieden op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Inmiddels zijn zo’n 80 partijen (waaronder gemeenten, organisaties, bedrijven, scholen) betrokken bij het Bondgenootschap.

Het percentage laaggeletterden in de regio Achterhoek ligt met 13,1% boven het landelijk gemiddelde (11,9%). Het Achterhoekse percentage betekent dat zo’n dertigduizend inwoners in de leeftijd van 16 tot en met 65 jaar in deze streek problemen hebben met lezen, schrijven en rekenen, zodanig dat zij hierdoor niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. 

De bondgenoten spannen zich in om laaggeletterden op te sporen, bijvoorbeeld door baliemedewerkers van gemeenten en UWV en leden van wijkteams te trainen om laaggeletterdheid te herkennen. Vervolgens werken zij eraan mee dat doorverwijzing eenvoudiger wordt en dat laaggeletterdheid meer uit de taboesfeer komt. 

Bondgenoten willen verder meewerken aan preventieve maatregelen, onder meer in samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs, en ze zetten zich in om hun eigen communicatie-uitingen voor iedereen begrijpelijk(er) te maken.

Ook het oprichten van Taalhuis Achterhoek was een van de voornemens uit het convenant van het Bondgenootschap. In september 2016 was het zo ver. In het Taalhuis werken bibliotheken, het Graafschap College, welzijnsorganisaties en anderen samen, ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven. Het doel van het Taalhuis is enerzijds om jaarlijks zo’n 750 taaltrajecten aan te bieden (in formele en non-formele educatie) en anderzijds om voldoende vrijwilligers te werven en te trainen om deze taaltrajecten, ter ondersteuning van professionals, goed te kunnen begeleiden.